Claudia Pérez Pavón

Changa de Corazon Ardiente, 2014

Claudia Pérez Pavón

La Changa de Corazón Ardiente|
  | 2014 | Gongbi:  tinta china sobre seda, montado en marco oval florentino (ebanista y dorador: Alberto Sánchez Chavero | 64 cm x 45 cm |  Guardian: Al´Cazahuate